Βότανα και συνέργεια-Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συστατικών τους

Βότανα και συνέργεια-Η λέξη που διαχωρίζει την συμβατική ιατρική από την βοτανοθεραπευτική είναι απλά η ” συνέργεια”.

Η αλληλεπίδραση δηλ μεταξύ των συστατικών των βοτάνων.
Η αλληλεπίδραση αυτή θεωρείται ότι είναι ένα ζωτικό μέρος της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας των βοτάνων.
Όταν χρησιμοποιείται ολόκληρο το φυτό, αντί για τα εξαγόμενα από αυτό συστατικά του,τα διαφορετικά μέρη του αλληλεπιδρούν,προκαλώντας ισχυρότατα θεραπευτικά αποτελέσματα από ότι η ισοδύναμη δόση του απομονωμένου ενεργού συστατικού.
Η απομόνωση των συστατικών προτιμάται από την συμβατική ιατρική.
Έχει παρατηρηθεί ότι η φαρμακευτική αξία του βοτάνου οφείλεται ολοκληρωτικά σε αυτή και μόνο την συνδυαστική δράση των συστατικών του και δεν είναι εύκολο να αναπαραχθεί από την απομόνωση ενός ή δύο ενεργών συστατικών του.
Πολλές φορές υπάρχουν σε κάποια βότανα ασταθή συστατικά ή άγνωστα ακόμα δραστικά συστατικά,που ακόμα και άν κάποιο μέρος της χημικής διαδικασίας είναι γνωστό τα δραστικά συστατικά του μπορεί να μην έχουν προσδιοριστεί.
Το θέμα βασικά είναι αν η βοτανοθεραπευτική,τα φαρμακευτικά φυτά και όλες αυτές οι παραδοσιακές γνώσεις που αφορούν την χρήση τους θα αξιολογηθούν γι αυτό που πραγματικά είναι δηλ μια πηγή ανεξάντλητων,οικονομικών (το σπουδαιότερο),ασφαλών (το βασικότερο) ισορροπημένων φαρμάκων ή αν θα γίνει εκμετάλλευση όλη αυτής της γνώσης με στόχο το εύκολο και αισχρό κέρδος.
Ας σκύψουμε λοιπόν με σεβασμό πάνω από τη φύση και ας προσπαθήσουμε να διδαχθούμε από αυτή όσο είναι καιρός.

Κείμενο,επιμέλεια:thalia-botanologia.gr

Share: