Τριαντάφυλλο στο παράθυρο
Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια. 
Υπάρχουν απειράκις ωραιότερα πράγματα και απ’ αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου έπους. 
Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη. 
Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα μας. 
Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας και της κάθε μας ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν των υπαρχόντων. 
Σκοπός της ζωής μας είναι το σεσημασμένον δέρας της υπάρξεώς μας.
από την Υψικάμινο…
Και είναι το πρώτο – ως λέγεται – αμιγώς υπερρεαλιστικό κείμενο του Ανδρέα Εμπειρίκου στην Ελλάδα  

Και να,ένα τριαντάφυλλο γεννιέται.

Κείμενο και επιμέλεια κειμένου:thalia-botanologia.gr

Share: