Τα τρία είδη της πανέμορφης και ισχυρότατης μολόχας

Althaea officinalis , είναι η γνωστή μας νερομολόχα και Althaea rosea η γνωστή μας δεντρομολόχα
Ας τις γνωρίσουμε πρώτα μέσα από τις φωτογραφίες τους.

Althaea officinalis , Althaea rosea , Malva sylvestris.
Malva sylvestris η κοινή Μολόχα.
Althaea officinalis η νερομολόχα.
Althaea rosea η δεντρομολόχα.
Ας τις γνωρίσουμε σιγά-σιγά.
Αλήθεια Αλθαία, γιατί;
Αλθαία λοιπόν είναι αυτή που θεραπεύει, η θεραπευτική.
Έτσι την ονόμασαν οι Αρχαίοι Έλληνες.
Από το ρήμα αλθαίνω – αλθέω, που σημαίνει θεραπεύω.
Ας δούμε τις φωτογραφίες τους:

Νερομολόχα-althaea officinalis

Δεντρομολόχα-althaea rosea.

Η άγρια μολόχα-malva sylvestris.

Κείμενο, επιμέλεια:thalia-botanologia.gr
https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Eibisch
https://en.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://de.wikipedia.org/wiki/Malvengew%C3%A4chse
https://en.wikipedia.org/wiki/Althaea_officinalis

Share: