Καλά Χριστούγεννα!
Xρόνια πολλά σε όλους μας!
Και να θυμάστε ότι συνταγές ευτυχίας δεν υπάρχουν!
Μπορεί να είναι μια κλεφτή ματιά στον πίνακα του Νικηφόρου Λύτρα* που θα ξυπνήσει ξεχασμένες μνήμες!

Κάλαντα, πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα

Κάλαντα, πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα

Μπορεί να είναι μια ανάγνωση της Χριστουγεννιάτικης νύχτας του Δροσίνη:
     Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη
– ποιος δεν το ξέρει; –
των Μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα
λάμπει τ᾿ αστέρι.
     Κι᾿ όποιος το βρει μέσ᾿ στ᾿ άλλα αστέρια ανάμεσα
και δεν το χάσει
σε μιά άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το
μπορεί να φτάσει.

Που τα βήματά μας να πάει σε τόπους μακρινούς…ονειρεμένους!

Μπορεί να είναι μια ανάγνωση του όμορφου διηγήματος “Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη” του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
Στην ταβέρνα του Πατσοπούλου, ενώ ο βορράς εφύσα, και υψηλά εις τα βουνά εχιόνιζεν, ένα πρωί,εμβήκε να πίη ένα ρούμι να ζεσταθή ο μαστρο-Παύλος ο Πισκολέτος, διωγμένος από την γυναίκα του, υβρισμένος από την πενθεράν του, δαρμένος από τον κουνιάδον του, ξορκισμένος από την κυρά-Στρατίναν την σπιτονοικοκυράν του, και φασκελωμένος από τον μικρόν τριετή υιόν του, τον οποίον ο προκομμένος ο θείος του εδίδασκεν επιμελώς, όπως και οι γονείς ακόμη πράττουν εις τα “κατώτερα στρώματα”, πως να μουντζώνη, να βρίζη, να βλασφημή και να κατεβάζη κάτω Σταυρούς, Παναγιές, κανδήλια, θυμιατά και κόλλυβα.
Κι έπειτα, γράψε αθηναϊκά διηγήματα!
Ο προβλεπτικός ο κάπηλος, δια να έρχωνται ασκανδαλίστως να ψωμίζουν αι καλαί οικοκυράδες, αι γειτόνισσαι, είχε σιμά εις τα βαρέλια και τας φιάλας, προς επίδειξιν μάλλον, ολίγον σάπωνα, κόλλαν, ορύζιον και ζάχαριν, είχε δε και μύλον, δια να κόπτη καφέν.
Αλλ’ έβλεπέ τις, πρωί και βράδυ, να εξέρχωνται ατημέλητοι και μισοκτενισμένοι γυναίκες, φέρουσαι την μίαν χείρα υπό την πτυχήν της εσθήτος, παρά το ισχίον, και τούτο εσήμαινεν, ότι το οψώνιον δεν ήτο σάπων, ούτε ορύζιον ή ζάχαρις….

Μπορεί να είναι μια απλή βόλτα σε ένα χιονισμένο δρόμο… 

Μπορεί να είναι απλά ένα χαμόγελο! 

Ευτυχία είναι να είμαστε υγιείς!

Χρόνια πολλά και πάντα με υγεία!

     *Ο θαυμάσιος αυτός πίνακας σαν έργο θεωρείται η κορυφαία στιγμή στην ηθογραφική ζωγραφική της Ελλάδας, ο δε Νικηφόρος Λύτρας έχει χαρακτηριστεί ως “ο ζωγράφος των Χριστουγέννων” 
Κείμενο και επιμέλεια κειμένου:thalia-botanologia.gr

Share: