αστικοί μύθοι και βιοσυντονισμός…διαφορετική θέαση…

Ήταν κάποτε ένας μαθητής κάποιου αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου, που ο δάσκαλός του, του επέβαλε επί τρία χρόνια να δίνει χρήματα σε όποιον τον πρόσβαλε.
Όταν έληξε αυτή η περίοδος δοκιμασίας, ο δάσκαλος του είπε:
“Τώρα μπορείς να μπεις στην Αθήνα και να σπουδάσεις φιλοσοφία”
Καθώς ο μαθητής έμπαινε στην Αθήνα συνάντησε κάποιον σοφό άνθρωπο, που καθόταν μπροστά στην πύλη και πρόσβαλε όποιον έφευγε και όποιον ερχόταν.
Αυτός φυσικά προσέβαλε και τον μαθητή ο οποίος όμως ξέσπασε σε γέλια.
“Γιατί γελάς ενώ εγώ σε προσβάλλω;” ρώτησε ο σοφός άνθρωπος.
“Γιατί επί τρία χρόνια εγώ πλήρωνα για κάτι τέτοιο και τώρα εσύ μου το προσφέρεις δωρεάν”.
“Μπες στην πόλη είναι όλη δική σου” είπε ο σοφός άνθρωπος.
     Τα πάντα λοιπόν, είναι θέμα προοπτικής.
Μια διαφορετική γωνία παρατήρησης των γεγονότων,
της καθημερινότητάς μας και της πραγματικότητάς μας και αλλάζουν τα πάντα!
Και ναι – όταν δονούμαστε σε διαφορετική συχνότητα από κείνον που
μας “προσβάλει”,
μας προκαλεί με διάφορους τρόπους, τίποτα από όσα εκπέμπει δε μπορεί να μας αγγίξει!!!
Η μεγαλύτερη προστασία από την αρνητικότητα κάθε είδους είναι
να δονούμαστε σε διαφορετική συχνότητα από όλους αυτούς!!!
…διαφορετική θέαση!!!
     και μία, όπως πιο απλά μπορώ, διευκρίνιση για τις συχνότητες…
-. ο οργανισμός μας, όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποθηκεύουν παθολογικές πληροφορίες που κατατάσσονται, και αυτές, στις τοξίνες.
Και όπως γνωρίζουμε η πληροφορία δεν είναι τίποτα άλλο από ηλεκτρομαγνητική ταλάντωση.
Οι συσσωρευμένες αυτές τοξίνες εισερχόμενες στον οργανισμό μας συσσωρεύονται εκεί και δημιουργούν συμπλέγματα, τα οποία βρίσκονται κάτω από την επίδραση μαγνητικών πεδίων της γης και εσωτερικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων- όπως ένας μαγνήτης- και έχουν πόλους.
Σε αυτούς τους πόλους συγκεντρώνονται πρόσθετα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με συχνότητες εχθρικές για τις φυσιολογικές συχνότητες των οργάνων του οργανισμού μας και επιδρούν στους γειτονικά διερχόμενα κανάλια ενέργειας/μεσημβρινούς που συνδέουν τα όργανα μας μεταξύ τους και επιφέρουν δυσλειτουργίες στα όργανα και στα συστήματά μας!
Οι τοξικές αυτές πληροφορίες συσσωρεύονται σε στρώματα σε συγκεκριμένες περιοχές του οργανισμού μας, όπως σε ένα κρεμμύδι.
Έτσι τα όργανα αναγκάζονται σιγά-σιγά και με την συνεχιζόμενη εισβολή τοξικών πληροφοριών, να λειτουργούν μόνο με τη συχνότητα των τοξικών αυτών πληροφοριών!
Και όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε, αυτό αργά η γρήγορα οδηγεί σε ανεπιθύμητες καταστάσεις για ολόκληρο το είναι μας!!!
Για αυτό λοιπόν μεγάλη προσοχή στο πως παρατηρούμε τα γεγονότα και τις εκάστοτε καταστάσεις – “Γιατί γελάς ενώ εγώ σε προσβάλλω;” ρώτησε ο σοφός άνθρωπος.
“Γιατί επί τρία χρόνια εγώ πλήρωνα για κάτι τέτοιο και τώρα εσύ μου το προσφέρεις δωρεάν”.
“Μπες στην πόλη είναι όλη δική σου” είπε ο σοφός άνθρωπος!!!
     Και δεν ξεχνάμε πως κάθε επιρροή πάνω στο σώμα μας αλλάζει το ενεργειακό του πεδίο και
πως δονήσεις ενός υγιούς ατόμου είναι τελείως διαφορετικές από αυτές ενός ασθενούς!!!
κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina
photo:Ben Goossens

Share: