Σε ποιο είδος ανήκει αυτό το βότανο; Ποια είναι η οικογένειά του;

Ο Homo sapiens είναι το σημερινό ανθρώπινο είδος και ανήκει στο γένος Homo της οικογένειας των Hominidae – Ανθρωπιδών
Η lemon verbena είναι φυτικό είδος και ανήκει στο γένος aloysia της οικογένειας των verbenaceae – ( λουίζα )
Η verbena officinalis είναι φυτικό είδος και ανήκει στο γένος verbena της οικογένειας των verbenaceae- ( σταυροβότανο-γοργογιάνι )
Οι βιολόγοι ονομάζουν τα διάφορα φυτά για να τους δώσουν μιά θέση μοναδική.
Μιά θέση μοναδική μέσα στο πλαίσιο μιας καταγραφής της φύσης και το βασικότερο για να αποσαφηνίσουν τις σχέσεις τους με τα άλλα ζωντανά όντα του πλανήτη.
Στην ταξινόμηση αυτή οι κλάδοι χωρίζονται διαδοχικά σε
τάξη,
ομάδα,
οικογένεια,
γένος και
είδος…
Το είδος είναι η αμετάβλητη μονάδα της ταξινόμησης αυτής.
Η έννοια του είδους – από τότε που εκλαϊκεύτηκε, τον δέκατο όγδοο αιώνα από τον Carl von Linné, ο οποίος θέλησε να περιγράψει και να ταξινομήσει το σύνολο των ζωντανών όντων, έχει εξελιχθεί με το πέρασμα των χρόνων.
Στην αρχή βασισμένο σε μορφολογικά κριτήρια το είδος, συγκέντρωνε τους οργανισμούς που έμοιαζαν – κοινά μορφολογικά κριτήρια- και αναπαράγονταν μεταξύ τους.
Σήμερα -λόγω γενετικής επιταγής- μπορούμε να καθορίσουμε το είδος “ως το σύνολο των ατόμων που έχουν τον ίδιο αριθμό και την ίδια φύση χρωμοσωμάτων”
Αυτό το γεγονός έχει οδηγήσει ορισμένους ειδικούς να κάνουν λόγω για προσέγγιση ειδών που παλαιότερα ήταν διφορούμενα.
Γενικά όμως, ο τρόπος ονομασίας παραμένει εκείνος του δέκατου όγδοου αιώνα.
     Αυτή μου η αναφορά γίνεται, διότι πολλές φορές παρατηρώ να γίνονται λάθη.
Λάθη που αφορούν τις ιδιότητες των βοτάνων – δίνονται ιδιότητες ενός βοτάνου σε κάποιο άλλο βότανο
Λάθη που αφορούν τις δράσεις των βοτάνων και λάθη που αφορούν τις ονομασίες των βοτάνων.
Ένα βότανο, κατά τόπους έχει και διαφορετικό όνομα.
Δεν είναι εύκολο να εντοπίσουμε πιο βότανο σε μια συγκεκριμένη περιοχή το ονομάζουν “έτσι” και γιατί.
Προσοχή λοιπόν γιατί υπάρχουν φυτά και βότανα που είναι τοξικά!
Πρέπει πάντα να ανατρέχουμε στο βοτανικό όνομα του βοτάνου και όχι στο “κοινόχρηστο” ώστε να πληροφορηθούμε τις ιδιότητες και δράσεις του.
Πρέπει πάντα να ανατρέχουμε στο βοτανικό όνομα του βοτάνου και όχι στο “κοινόχρηστο” ώστε και να αποφύγουμε προβλήματα από συνωνυμίες.
Τα κοινόχρηστα ονόματα δεν είναι επαρκή για την ταυτοποίηση ενός βοτάνου, καθώς μπορεί διαφορετικά βότανα να φέρουν το ίδιο κοινόχρηστο όνομα, αλλά και κάποιο βότανο να είναι γνωστό με περισσότερα του ενός ονόματα – όπως το υπερικό, το οποίο έχει και τα ονόματα:
βάλσαμο,
βαλσαμόχορτο,
σπαθόχορτο ή να μπερδέψουμε την κολλιτσίδα με την μπελαντόνα. Προσοχή λοιπόν!

Κείμενο και επιμέλεια κειμένου:thalia-botanologia.gr

Share: