από τις φωτογραφίες μου – Arisarum vulgare, το λυχναράκι

Kingdom: Plantae
Clade:        Tracheophytes
Clade:        Angiosperms
Clade:       Monocots
Order:      Alismatales
Family:    Araceae
Genus:    Arisarum
Species:  A. vulgare
Binomial name
Arisarum vulgare
Targ.Tozz.

Share: