Η τσουκνίδα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον πόνο της αρθρίτιδας.

Η τσουκνίδα χρησιμοποιείται ως φάρμακο εδώ και χιλιάδες χρόνια, κυρίως λόγω της επίδρασής της στην ανακούφιση των αλλεργιών και των φλεγμονών.
Επιστημονικές μελέτες για την τσουκνίδα/Urtica dioica έχουν ήδη επικυρώσει ορισμένες από τις μακροχρόνιες παραδοσιακές χρήσεις της, αν και οι ακριβείς μηχανισμοί πίσω από τις ιδιότητές της δεν είναι πάντα καλά κατανοητοί.
Σε αυτή τη μελέτη με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις επιδράσεις της τσουκνίδας στον πόνο της αρθρίτιδας.
Η μελέτη
Αυτή η διασταυρούμενη δοκιμή διεξήχθη σε 27 ενήλικες, που αντιμετώπιζαν πόνο στη βάση του αντίχειρα ή του δείκτη.
Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν διαγνωστεί κλινικά με οστεοαρθρίτιδα.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, οι μισοί από τους ασθενείς εφάρμοσαν φύλλα τσουκνίδας στις επώδυνες περιοχές, ενώ οι άλλοι μισοί εφάρμοσαν φύλλα νεροκάρδαμου, ως εικονικό φάρμακο.
Στη συνέχεια, υπήρξε μια περίοδος ανάπαυλας πέντε εβδομάδων και οι ασθενείς άλλαξαν θεραπείες για άλλη μια εβδομάδα.
Για κάθε θεραπεία, οι ασθενείς έλαβαν οδηγίες να κόψουν ένα φύλλο και να εφαρμόσουν την κάτω πλευρά του στην περιοχή που επηρεάζεται από την αρθρίτιδα/αντίχειρας ή δείκτης, για 30 δευτερόλεπτα, μία φορά την ημέρα.
Χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία αξιολόγησης, οι ερευνητές αξιολόγησαν τα επίπεδα πόνου και αναπηρίας των συμμετεχόντων μετά και τις δύο θεραπείες.

H θεραπεία με φύλλα τσουκνίδας ασθενών με αρθριτικό πόνο, για μία εβδομάδα, οδήγησε σε σημαντική μείωση  του πόνου και της αναπηρίας τους

Τα αποτελέσματα
Μετά από μία εβδομάδα χρήσης τσουκνίδας, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση των βαθμολογιών για τον πόνο και την αναπηρία σε σχέση με εκείνους στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου
Η χρήση αναλγητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων μειώθηκε επίσης.
Αν και όχι στατιστικά σημαντική, υπήρξε μια μικρή βελτίωση στον ύπνο κατά την εφαρμογή φύλλων τσουκνίδας.
Αυτό είναι σημαντικό, καθώς πάνω από το 20% των συμμετεχόντων ανέφεραν προηγουμένως προβλήματα ύπνου λόγω του πόνου.
Δεν καταγράφηκαν σοβαρές παρενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης.
Λόγω της φυσικής της δράσης τσιμπήματος, η τσουκνίδα προκάλεσε τοπικό εξάνθημα και ελαφρύ κνησμό, τα οποία ήταν καλά ανεκτά από τους περισσότερους συμμετέχοντες.
Επίλογος/τι σημαίνει αυτό;
Αν και η τσουκνίδα χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από τους πάσχοντες από αρθρίτιδα για την ανακούφιση του πόνου, αυτή η δοκιμή παρέχει στέρεες επιστημονικές αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της χρήσης τσουκνίδας σε περιπτώσεις αρθρίτιδας.
Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες προτίμησαν τη θεραπεία με τσουκνίδα σε σχέση με τη συνήθη θεραπεία τους με αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα.
Εξάλλου, η εφαρμογή τσουκνίδας σε περιοχές που πάσχουν από αρθρίτιδα δεν είναι μόνο εύκολη, αλλά και οικονομικά αποδοτική και χωρίς παρενέργειες.
Άλλα βότανα που μπορεί να προσφέρουν μεγάλα οφέλη για την αρθρίτιδα περιλαμβάνουν το κουρκούμι,
το τζίντζερ,
την Uncaria tomentosa/νύχι της γάτας και το αρπαγόφυτο

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1298033/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3529973/
μια πιό παλιά μελέτη, η οποία εξετάζει τα οφέλη ενός ροφήματος τσουκνίδας:
https://www.herbalgram.org/resources/herbclip/issues/bin_132/review41386/
researchgate.net
herbalgram.org

Share: