Πρόπολη-το ισχυρότερο αντιβιοτικό της φύσης και ποιο είναι το εξαιρετικά ανθεκτικό βακτήριο klebsiella pneumoniae σε ελληνικά νοσοκομεία.

Εδώ και αιώνες, η πρόπολη χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών λόγω των βιολογικών και φαρμακολογικών δραστηριοτήτων της. Παραμένει δημοφιλής λόγω του δυνητικά ευεργετικού της ρόλου στην ανθρώπινη υγεία,
λόγω των γνωστών ευρέων πολύπλευρων ιδιοτήτων της,
συμπεριλαμβανομένων των αντιιικών,
αντιφλεγμονωδών, αντιβακτηριακών,
αναισθητικών,
αντιοξειδωτικών,
αντικαρκινικών,
αντιμυκητιασικών,
αντιπροτοζωικών,
αντιηπατοτοξικών,
αντιμεταλλαξιγόνων και αντισηπτικών ιδιοτήτων και δράσεων.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν εξετάσει την αντιβακτηριακή δράση της πρόπολης και των παραγώγων της, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλές φυσικές αντιμικροβιακές ενώσεις με ευρύ φάσμα δράσης έναντι διαφόρων βακτηριακών τύπων.
Μελέτες in vitro έχουν δείξει την αντιβακτηριακή δράση της πρόπολης έναντι θετικών κατά Gram και αρνητικών κατά Gram βακτηρίων.
Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει την επίδραση της πρόπολης στην αναστολή της βακτηριακής ανάπτυξης.
Πολλές μελέτες που εξετάζουν την αναστολή της πρόπολης σε θετικά κατά Gram και αρνητικά κατά Gram βακτήρια έχουν δείξει ότι είναι ένας αποτελεσματικός αντιμικροβιακός παράγοντας. 
Η Klebsiella pneumoniae είναι ένα αρνητικό κατά Gram βακτήριο που συνδέεται συνήθως με λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, ιδίως σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα.
Η ακατάλληλη χρήση αντιβιοτικών μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των βακτηριακών στελεχών που είναι ανθεκτικά στα διαθέσιμα φάρμακα.
Η παρούσα ανασκόπηση συνοψίζει τα ευρήματα προηγούμενων μελετών σχετικά με την πρόπολη και τους πιθανούς μηχανισμούς της στην αναστολή της ανάπτυξης του Klebsiella pneumoniae
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36147103/
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με κοινή μελέτη
ανησυχία προκαλεί η διασπορά του εξαιρετικά ανθεκτικού στα φάρμακα βακτηρίου “klebsiella pneumoniae” σε ελληνικά νοσοκομεία. 
Συγκεκριμένα, μια κοινή μελέτη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) που διεξήχθη σε 15 ελληνικά νοσοκομεία το 2022 αποτυπώνει την ταχεία εξάπλωση του klebsiella pneumoniae.
Η Klebsiella pneumoniae μπορεί να προκαλέσει νοσοκομειακές λοιμώξεις, όπως πνευμονία, βακτηριαιμία και μηνιγγίτιδα. 
Η Klebsiella μπορεί να οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων, κυρίως πνευμονία, λοιμώξεις του ουροποιητικού, σηψαιμία, μηνιγγίτιδα, διάρροια και λοιμώξεις των μαλακών ιστών.
Τι έδειξε η μελέτη
Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι η μετάδοση του klebsiella pneumoniae ST39 συνεχίζεται στα νοσοκομεία που ερευνήθηκαν. 
Παράλληλα, βρέθηκε και το βακτήριο klebsiella pneumoniae ST323, που αποτελεί έναν εξαιρετικά ανθεκτικό στα φάρμακα κλώνο ο οποίος δεν είχε βρεθεί σε προηγούμενες γονιδιωματικές έρευνες στην Ελλάδα. 
Το 2022 ανιχνεύθηκε τελικά σε έξι από τα νοσοκομεία που μελετήθηκαν.
Η ταχεία ενδονοσοκομειακή και διαπεριφερειακή του βακτηρίου έχει επίσης καταγραφεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ωστόσο, στην έρευνα τονίζεται ότι ο μεγάλος αριθμός των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στα ελληνικά νοσοκομεία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, καθώς αποτελεί σοβαρό ζήτημα ασφάλειας των ασθενών στα ελληνικά νοσοκομεία.
Για την πρόληψη της μετάδοσης ανάμεσα σε ασθενείς προτείνεται στα νοσοκομεία και άλλους χώρους υγειονομικής περίθαλψης να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων παρέχοντας παράλληλα επαρκείς πόρους, ώστε να εφαρμοστούν.

read more:Πρόπολη – Το ισχυρότερο αντιβιοτικό της φύσης

ECDC: «Καμπανάκι» για διασπορά ανθεκτικού βακτηρίου σε 15 ελληνικά νοσοκομεία
Λοίμωξη από βακτήριο Klebsiella: Μετάδοση, συμπτώματα και αντιμετώπιση

Share: